Ciurea Cristian-Eugen

Site-ul meu personal

You can find me

  • on Google Scholar
  • on ACM Digital Library
  • on Academia.edu
  • on Research Gate
  • on ORCID
  • on Publons

Cărți publicate

Florin Gheorghe FILIP, Constantin Bala ZAMFIRESCU, Cristian CIUREA – Computer-Supported Collaborative Decision-Making, Springer, 2017, Series Automation, Collaboration, & E-Services, ISBN 978-3-319-47219-5, 216 pg.

Cătălin BOJA, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA – Android Mobile Applications: A Practical Development Guide, Editura ASE, 2015, ISBN 978-606-34-0033-9, 418 pg.

Cristian CIUREA – Metrici de calitate ale sistemelor colaborative, Editura ASE, 2015, ISBN 978-606-34-0021-6, 244 pg.

Cristian CIUREA – Cercetări privind implementarea de expoziţii virtuale pe dispozitive mobile şi modele de interacţiune între diferite clase de actanţi, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015, ISBN 978-973-167-300-4, 159 pg.

Ion IVAN, Cătălin BOJA, Cristian CIUREA – Metrici ale sistemelor colaborative, teorie și practică, Editura ASE, 2007, ISBN 978-973-594-963-1, 186 pg.

Articole publicate în reviste și la conferințe

Jan OWSINSKI, Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – A Crowdsourcing Effort about Mobilizing Students to Forward Thinking of Their Studies, Informatica Economică, Vol. 24, No. 4/2020, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305, pp. 5-15.

Jan OWSINSKI, Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Mobilising Students to Forward Thinking of Their Studies – Preliminary Results of a Crowdsourcing Effort, Proceedings of the 19th International Conference on Informatics in Economy, IE 2020, 21 May 2020, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480, pp. 223-229.

Cristian CIUREA, Lorena POCATILU, Florin Gheorghe FILIP – Using Modern Information and Communication Technologies to Support the Access to Cultural Values, Journal of System and Management Sciences, Vol. 10, No. 2, 2020, ISSN 1816-6075, ISSN-L 1818-0523, pp. 1-20.

Maria VISAN, Cristian CIUREA – Smart City: Concepts and two Relevant Components, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL (IJCCC), Vol. 15, No. 2, 2020, ISSN 1841-9844, ISSN-L 1841-9836, pp. 1-9.

Cristian CIUREA, Jan OWSINSKI – Consensus versus Crowdsourcing in Collaborative Decision-Making Applied in Cultural Institutions, Procedia Computer Science, Vol. 162, 2019, ISSN 1877-0509, pp. 547-554.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – The Globalization Impact on Creative Industries and Cultural Heritage: A Case Study, Creativity Studies, Vol. 12, No. 2, 2019, ISSN 2345-0479 / eISSN 2345-0487, pp. 211–223.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Collaborative Platforms for Crowdsourcing and Consensus-based Decisions in Multi-Participant Environments, Informatica Economică, Vol. 23, No. 2/2019, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305, pp. 5-14.

Mihaela MOCANU, Cristian CIUREA – Developing an Index Score for the Internal Auditor Profile in Romania Based on Real Data Analysis, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 2/2019, Vol. 53, ISSN 1842–3264, pp. 93-111.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Computer-Supported Crowdsourcing, Proceedings of the 18th International Conference on Informatics in Economy, IE 2019, 30 - 31 May 2019, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480, pp. 55-60.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Virtual Exhibitions in Cultural Institutions: Useful Applications of Informatics in a Knowledge-based Society, Studies in Informatics and Control, Vol. 28, No. 1/2019, ISSN 1220-1766, pp. 55-64.

Felician ALECU, Paul POCATILU, Cristian CIUREA – Android Applications Economy, Proceedings of the 17th International Conference on Informatics in Economy, IE 2018, 17 - 20 May 2018, Iasi, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Identifying Business Models for Re-use of Cultural Objects by Using Modern ICT Tools, Informatica Economică, Vol. 22, No. 1/2018, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305, pp. 68-75.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – A Business Model For Revitalization of Cultural Institutions by Using Modern ICT Tools, Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Economy, IE 2017, 04 - 07 May 2017, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480.

Alin ZAMFIROIU, Cristian CIUREA – A Model for Users' Profile Recognition Based On Their Behavior in Online Applications, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 2/2017, Vol. 51, ISSN 1842–3264, pp. 181-194.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – New Researches on the Role of Virtual Exhibitions in Digitization, Preservation and Valorization of Cultural Heritage, Informatica Economică, Vol. 20, No. 4/2016, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305, pp. 26-33.

Florin Gheorghe FILIP, Cristian CIUREA – Expoziţii virtuale online - aspecte privind contribuţia la promovarea patrimoniului cultural naţional, Academica, an XXVI, Nr. 9 (Septembrie), 2016, pp. 13-18.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Expoziţiile virtuale – o modalitate eficientă de comunicare a conţinutului colecţiilor din instituțiile culturale, Biblioteca, Nr. 9, Septembrie 2016, pp. 260-262.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Expozițiile virtuale - o modalitate de stimulare a consumului cultural, Curtea de la Argeș, Nr. 12(73), Decembrie 2016, pp. 18-19.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – The Role of Virtual Exhibitions in Cultural Heritage Digitization, Preservation and Valorization, Proceedings of the 15th International Conference on Informatics in Economy, IE 2016, 02 - 05 June 2016, Cluj-Napoca, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480.

Mihaela-Laura IVAN, Mircea Răducu TRIFU, Manole VELICANU, Cristian CIUREA – Using Business Intelligence Tools for Predictive Analytics in Healthcare System, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 7, No. 5, 2016, ISSN 2156-5570.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Using Mobile Technologies to Promote and Valorize the Cultural Heritage in the Knowledge Based Society, Proceedings of 3rd International Conference Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches, ESPERA 2015, 03-04 December 2015, Bucharest, Romania.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Multi-Criteria Analysis in Choosing IT&C Platforms for Creative Digital Works, Uncommon Culture, Vol. 6, No. 2 (12), 2015, ISSN 2083-0599 (online), 2082-6923 (print).

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – Validation of a Business Model for Cultural Heritage Institutions, Informatica Economică, Vol. 19, No. 2/2015, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA, Gabriela DUMITRESCU – Developing Virtual Exhibitions on Mobile Devices for the Educational Sector, Uncommon Culture, Vol. 6, No. 1 (11), 2015, ISSN 2083-0599 (online), 2082-6923 (print).

Cristian CIUREA – Cultural Heritage and Mobile Technologies – Towards a Bibliography (1938-2015), Informatica Economică, Vol. 19, No. 1/2015, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP – A Business Model for the Interaction Between Actors of Cultural Economy, Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Economy, IE 2015, 30 April - 03 May 2015, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480.

Florin Gheorghe FILIP, Cristian CIUREA, Horaţiu DRAGOMIRESCU, Ion IVAN – Cultural Heritage and Modern Information and Communication Technologies, Technological and Economic Development of Economy, Vol. 21, No. 3, May 2015, ISSN 2029-4913, eISSN 2029-4921.

Cristian CIUREA, Gabriela DUMITRESCU, Cornel LEPADATU – The impact analysis of implementing virtual exhibitions for mobile devices on the access to national cultural heritage, Proceedings of 2nd International Conference Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches, ESPERA 2014, 13-14 November 2014, Bucharest, Romania.

Cristian CIUREA – Expoziţii virtuale şi modele de interacţiune între actanţii implicaţi, Workshop Colecţiile de patrimoniu în era digitală, Comunicări şi articole, 24-25 noiembrie 2014, Biblioteca Academiei Române, Bucuresti, Romania.

Cristian CIUREA, Catalin TUDORACHE – New Perspectives on the Development of Virtual Exhibitions for Mobile Devices, Economy Informatics Journal, Vol. 14, No. 1/2014, INFOREC Publishing House, ISSN 1582-7941, EISSN 2247-8523.

Cristian CIUREA, Cristina COSERIU, Catalin TUDORACHE – Implementing Mobile Applications for Virtual Exhibitions using Augmented Reality, Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems, Vol. 6, No. 3, 2014, ISSN 2067–4074.

Cristian CIUREA, Alin ZAMFIROIU, Alin GROSU – Implementing Mobile Virtual Exhibition to Increase Cultural Heritage Visibility, Informatica Economică Journal, Vol. 18, No. 2/2014, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Adina UȚĂ, Ion IVAN, Marius POPA, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA – Security of Virtual Entities, Proceedings of 15-th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech'14, 27 June 2014, Ruse, Bulgaria, ISBN 978-1-4503-2753-4.

Cristian TOMA, Marius POPA, Cristian CIUREA, Claudiu VINTE – Secure Issues in IoT - Internet of Things Architecture for Sensors Data Processing, Proceedings of the 7th International Conference on Security for Information Technology and Communications (SECITC'14), June 12-13, 2014, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2285-1798, ISSN-L 2285-1798.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Alin ZAMFIROIU – Metrics of Collaborative Business Systems in the Knowledge - Based Economy, Proceedings of 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014, June 3-5, 2014, Moscow, Russia, Procedia Computer Science, Vol. 31, 2014, Elsevier, ISSN 1877-0509.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Bogdan VINTILĂ, Cătălin TĂNASIE – Optimal Processes in the Development of D-National Wealth, Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Economy, IE 2014, May 15-18, 2014, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480.

Gabriela DUMITRESCU, Cornel LEPADATU, Cristian CIUREA – Creating Virtual Exhibitions for Educational and Cultural Development, Informatica Economică Journal, Vol. 18, No. 1/2014, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA – Evoluţii ale Sistemelor Colaborative în Societatea Conştiinţei, The Second International Teleconference of Young Researchers, 13-14 April, 2013, published in Society Consciousness Computers, Volume 1, 2014, Alma Mater Publishing House, Bacau, pp. 53-56, ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Alin ZAMFIROIU, Gheorghe NOSCA – Characteristics of d-National Wealth in the Knowledge-based Economy, Economy Informatics Journal, Vol. 13, No. 1/2013, INFOREC Publishing House, ISSN 1582-7941, EISSN 2247-8523.

Cristian TOMA, Cristian CIUREA, Ion IVAN – Approaches on Internet of Things Solutions, Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems, Vol. 5, No. 3, 2013, ISSN 2067–4074.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Alin ZAMFIROIU, Mihai DESPA, Catalin SBORA, Emanuel HERTELIU – Software Testing, Cybernetic Process, The Eighth International Conference on Economic Cybernetic Analysis: Development and Resources (DERS 2013), Bucharest, Romania, November 1-2, 2013, ISSN 2247-1820, ISSN-L 2247-1820.

Ion IVAN, Alin ZAMFIROIU, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA – Control of Metrics Design on Mobile Quality Application, The 6th International Conference on Management and Control of Production and Logistics (MCPL 2013), Fortaleza, Ceará, Brazil, September 11-13, 2013.

Paul POCATILU, Cătălin BOJA, Cristian CIUREA – Syncing Mobile Applications with Cloud Storage Services, Informatica Economică Journal, Vol. 17, No. 2/2013, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian TOMA, Cristian CIUREA, Ion IVAN – Authentication Issues for Sensors in IoT Solutions, Proceedings of the 6th International Conference on Security for Information Technology and Communications (SECITC'13), June 25-26, 2013, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2285-1798, ISSN-L 2285-1798.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Gheorghe NOSCA – Considerations About d-National Wealth, Proceedings of the 12th International Conference on Informatics in Economy, IE 2013, April 25-28, 2013, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Bogdan VINTILĂ, Gheorghe NOSCA – Particularities of Verification Processes for Distributed Informatics Applications, Informatica Economică Journal, Vol. 17, No. 1/2013, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Catalin BOJA, Cristian CIUREA – A Case Study of Economic Clusters in Romania, International Journal of Economic Practices and Theories (IJEPT), Vol. 3, No. 1, 2013, ISSN 2247–7225.

Ion IVAN, Mihai DOINEA, Cristian CIUREA, Catalin SBORA – Collaborative Informatics Security in Distributed Systems, WSEAS Transactions on Systems, Issue 11, Volume 11, November 2012, E-ISSN 2224-2678.

Lorena BATAGAN, Paul POCATILU, Cristian CIUREA – Metrics for Evaluating the Use of Smart Solutions in Educational Systems, The 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA 2012), 25-28 October 2012, Brussels, Belgium, published by Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 93, 21 October 2013, ISSN 1877-0428, pg. 1060–1064.

Catalin BOJA, Cristian CIUREA – Collaborative and Distributed Architectures for Analysis of Economic Clusters, Economy Informatics Journal, Vol. 12, No. 1/2012, INFOREC Publishing House, ISSN 1582-7941.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA, Arthur AVRAMIEA – Collaborative Management of Risks and Complexity in Banking Systems, Informatica Economică Journal, Vol. 16, No. 2/2012, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA, Arthur AVRAMIEA – Risk’s Collaborative Management in Banking Systems, Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Economy, IE 2012, May 10-11, 2012, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA – Collaborative Virtual Organizations in Knowledge-based Economy, Informatica Economică Journal, Vol. 16, No. 1/2012, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA, Paul POCATILU – Designing M-Learning Applications for Collaborative Virtual Environments, International Journal of Education and Information Technologies, Issue 1, Vol. 6, 2012, ISSN 2074-1316.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Security Aspects of Collaborative Banking Systems Applied in Economy, Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems, Vol. 3, No. 4, 2011, ISSN 2067–4074.

Paul POCATILU, Cristian CIUREA – Collaborative Mobile Learning Systems in the Knowledge-Based Society, Proceedings of the 17th International Conference "The Knowledge – Based Organization" (KBO 2011), Sibiu, Romania, November 24-26, 2011, ISSN 1843-6722.

Cristian CIUREA, Paul POCATILU – Characteristics of M-Learning Applications Designed for Collaborative Virtual Organizations, Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC '11), Angers, France, November 17-19, 2011, ISBN 978-1-61804-051-0.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Security of Collaborative Banking Systems, Proceedings of the 4th International Conference on Security for Information Technology and Communications, SECITC'11, November 17-18, 2011, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-505-493-6.

Lorena BATAGAN, Cristian CIUREA – Smart Solutions for Future Cities, Proceedings of the 17th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2011), Milan, Italy, November 14-15, 2011, ISBN 978-0-9821489-6-6.

Mihai DOINEA, Paul POCATILU, Cristian CIUREA – Resource Availability of M-learning Applications Databases, Proceedings of the 17th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2011), Milan, Italy, November 14-15, 2011, ISBN 978-0-9821489-6-6.

Mihai DOINEA, Paul POCATILU, Cristian CIUREA – Image Data Integration for Integrity Detection in Database Systems for M-Learning Applications, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Visualization, Imaging and Simulation (VIS '11), Catania, Sicily, Italy, November 3-5, 2011, ISBN 978-1-61804-046-6.

Paul POCATILU, Cristian CIUREA – Modern Solutions for Economic Higher Education in the Knowledge-Based Society, Amfiteatru Economic, No. 30/2011, ASE Publishing House, ISSN 1582-9146.

Cristian CIUREA – Techniques of Building and Validating Metrics for Collaborative Systems Applied in Economy, Economy Informatics Journal, Vol. 11, No. 1/2011, INFOREC Publishing House, ISSN 1582-7941.

Cristian CIUREA – Virtual Campus Development as a Collaborative System to Support Mobile Learning Processes, Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics in Economy, IE 2011, May 5-7, 2011, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2247-1480.

Cristian CIUREA – Building and Validating Metrics of Collaborative Systems, Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics in Economy, IE 2011, May 5-7, 2011, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2247-1480.

Ion IVAN, Daniel MILODIN, Mihai GEORGESCU, Bogdan VINTILĂ, Cristian CIUREA, Constantin Daniel AVRAM – Costs of Citizen Oriented Informatics Applications, Proceedings of the Second Symposium on Business Informatics in Central and Eastern Europe, CEE Symposium 2011, 28-30 April 2011, Cluj-Napoca, Romania, published by Austrian Computer Society, ISBN 978-3-85403-280-9.

Cristian CIUREA – Using Genetic Algorithms for Building Metrics of Collaborative Systems, Informatica Economică Journal, Vol. 15, No. 1/2011, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Ion SMEUREANU, Emilia ŢIŢAN, Ion IVAN, Cristian CIUREA – The Development of Practical Processes for Students, Journal of Applied Collaborative Systems, Vol. 3, No. 1, 2011, ISSN 2066-7450.

Cristian CIUREA – Procedures for Evaluating the Users Behavior in a Collaborative Banking Application, Open Source Science Journal, Vol. 3, No. 1, 2011, ISSN 2066–740X.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Sorin VINTURIS – Autotestarea aplicatiilor de scrolling, Revista Română de Informatică şi Automatică, Vol. 21, Nr. 1, 2011, ISSN 1220-1758.

Paul POCATILU, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA – Security Evaluation in Collaborative M-Learning Systems, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 5, No. 4, 2010, ISSN 1842–4562.

Paul POCATILU, Mihai DOINEA, Cristian CIUREA – Development of Distributed Mobile Learning Systems, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS '10), Vouliagmeni, Athens, Greece, December 29-31, 2010, ISBN 978-960-474-262-2, ISSN 1792-7315.

Cristian CIUREA – Designing Collaborative Informatics Systems in Banking, Journal of Applied Collaborative Systems, Vol. 2, No. 4, 2010, ISSN 2066-7450.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Sorin PAVEL, Mihai DOINEA – Security of Collaborative Processes in Large Data Sets Applications, Proceedings of the 5th International Conference on Applied Statistics, November 19-20, 2010, NIS Publishing House, Bucharest, Romania, ISSN 2069-2498.

Felician ALECU, Paul POCATILU, George STOICA, Cristian CIUREA, Sergiu CAPISIZU – Using OpenID for E-learning Applications, Proceedings of the 3rd International Conference on Security for Information Technology and Communications, SECITC'10, November 18-19, 2010, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-505-385-4.

Cristian CIUREA – The Development of a Mobile Application in a Collaborative Banking System, Informatica Economică Journal, Vol. 14, No. 3/2010, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA – Risks Measurement in Body Building Exercices, Body Building Science Journal, Vol. 2, No. 3, 2010, ISSN 2066-8007.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Collaborative Systems Aggregation, Journal of Applied Collaborative Systems, Vol. 2, No. 3, 2010, ISSN 2066-7450.

Cristian CIUREA – Implementing an Encryption Algorithm in Collaborative Multicash Servicedesk Application, Open Source Science Journal, Vol. 2, No. 3, 2010, ISSN 2066–740X.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Sorin PAVEL – Collaborative Systems – Finite State Machines, Proceedings of The International Workshop on Collaborative Systems for the Management of Economic Projects (SICOMAP 2010), Cluj-Napoca, Romania, 10-11 September 2010, Informatica Economică Journal, Vol. 15, No. 2/2011, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA, Paul POCATILU – Collaborative Multicash Servicedesk – An Intelligent Collaborative Banking System, Proceedings of The Second Romanian Workshop on Mobile Business (RWMB 2010), Cluj-Napoca, Romania, 10-11 September 2010, Journal of Applied Computer Science & Mathematics, No. 10(5)/2011, ISSN 2066-4273.

Cristian CIUREA – A Banking Collaborative Tagging System, Journal of Information Systems & Operations Management, Vol. 4, No. 1, 2010, Editura Universitara, ISSN 1843-4711.

Cristian CIUREA – Dynamic of Measurements at Bodybuilders - a Collaborative Approach, Body Building Science Journal, Vol. 2, No. 2, 2010, ISSN 2066-8007.

Camelia DELCEA, Cristian CIUREA, Claudia BOBE – Un Modele pour l'Amelioration de la Performance de L'entreprise base sur E-learning Collaboratif, Proceedings of 14th IBIMA Conference, IBIMA 2010, 23-24 June, 2010, Istanbul, Turkey, ISBN 978-0-9821489-3-8.

Camelia DELCEA, Maria DASCALU, Cristian CIUREA – A Model for Improving Enterprise’s Performance based on Collaborative E-learning, Proceedings of 12th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2010, 8-12 June, 2010, Funchal, Madeira, Portugal.

Cristian CIUREA – Open Source Tools for Collaborative Systems Hierarchization, Open Source Science Journal, Vol. 2, No. 2, 2010, ISSN 2066–740X.

Mihai DOINEA, Cristian CIUREA, Marilena DUMITRACHE – Collaborative Environmental Security Facing the Challenges of the Economic Process Development, Proceedings of 17th International Economic Conference – IECS 2010, "The Economic World’ Destiny: Crisis and Globalization?", May 13-14, 2010, Sibiu, Romania, Special Issue of Revista Economica, Lucian Blaga University of Sibiu, ISBN 978-973-739-987-8.

Cristian CIUREA, Camelia DELCEA – Sisteme Colaborative – Caracteristici si Ierarhizare, Conferinţa anuală a doctoranzilor în ştiinţe economice, ediţia a II-a, "Evoluţii şi performanţe în managementul organizaţiilor în context european", 13-14 Mai 2010, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Colectia de Working Papers in Stiinte Economice, Bucuresti, 2010.

Cristian CIUREA – Evaluarea cantitativă a comportamentului sistemelor colaborative bancare în societatea conştiinţei, Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători (Ediţia a VIII-a), 28-29 aprilie 2010, Sectiunea "Sisteme de informatizare a Societatii Secolului XXI", ASEM - ASE Bucureşti, Editura ASEM, Chisinau, 2010.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Sorin PAVEL – Very Large Data Volumes Analysis of Collaborative Systems with Finite Number of States, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 5, No. 1, 2010, ISSN 1842–4562.

Ion IVAN, Leonard SACUIU, Daniel MILODIN, Cristian CIUREA – Metode de integrare a aplicatiilor informatice distribuite, Revista Română de Informatică şi Automatică, Vol. 20, Nr. 1, 2010, ISSN 1220-1758.

Cristian CIUREA – The Informatics Audit – A Collaborative Process, Informatica Economică Journal, Vol. 14, No. 1/2010, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA – Metrics of Collaborative Banking Systems, Journal of Applied Collaborative Systems, Vol. 2, No. 1, 2010, ISSN 2066-7450.

Cristian CIUREA – Life Cycle of Collaborative Systems, Open Source Science Journal, Vol. 2, No. 1, 2010, ISSN 2066–740X.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Daniel MILODIN – Collaborative Educational System Analysis and Assessment, Proceedings of The Third International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions, ACHI 2010, February 10-16, 2010, Saint Maarten, Netherlands Antilles, IARIA Best Paper Award, published by IEEE Computer Society Press and IEEE XPlore Digital Library, ISBN 978-0-7695-3957-7.

Ion IVAN, Bogdan VINTILA, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA – Citizen oriented informatics applications development cycle, Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO, MESI, Russia, No. 4, 2009, ISSN 1994-7844.

Ion IVAN, Bogdan VINTILA, Cristian CIUREA, Dragos PALAGHITA, Sorin PAVEL – Autotesting of the citizen oriented informatics applications, Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO, MESI, Russia, No. 4, 2009, ISSN 1994-7844.

Cristian CIUREA – Dissemination Resources on Collaborative Systems, Journal of Applied Collaborative Systems, Vol. 1, No. 2, 2009, ISSN 2066-7450.

Cristian CIUREA, Daniel MILODIN – Collaborative Systems Orthogonality, Journal of Applied Collaborative Systems, Vol. 1, No. 2, 2009, ISSN 2066-7450.

Cristian CIUREA – The Management of Body Building Competitions, Body Building Science Journal, Vol. 1, No. 2, 2009, ISSN 2066-8007.

Cristian CIUREA – Collaborative Free Software Development, Open Source Science Journal, Vol. 1, No. 2, 2009, ISSN 2066–740X.

Marilena DUMITRACHE, Cristian CIUREA – Evaluating Distributed Collaborative Systems from a Knowledge Management Perspective, Proceedings of KM-04: The 4th International Conference on Knowledge Management: Projects, Systems and Technologies, November 6-7, 2009, Bucharest, Romania, ISBN 978-973-663-784-1 (DVD), ISBN 978-973-663-783-4 (hardcopy).

Paul POCATILU, Cristian CIUREA – Collaborative Systems Testing, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 4, No. 3, 2009, ISSN 1842–4562.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Daniel MILODIN – Autotestarea aplicatiilor informatice distribuite cu continut oferit, Revista Română de Informatică şi Automatică, Vol. 19, Nr. 3, 2009, ISSN 1220-1758.

Cristian CIUREA – The Virtual Campus – A Collaborative System, Economy Informatics Journal, Vol. 9, No. 1, 2009, ISSN 1582-7941.

Ion IVAN, Bogdan VINTILA, Cristian CIUREA, Mihai DOINEA – The Modern Development Cycle of Citizen Oriented Applications, Studies in Informatics and Control, Vol. 18, No. 3, 2009, ISSN 1220-1766.

Ion IVAN, Adrian VISOIU, Cristian CIUREA, Dragos PALAGHITA – Baze de modele şi rafinarea calităţii metricilor software, Timisoara Journal of Economics, Vol. 2, Nr. 1(5)/2009, ISSN 1842-7340.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Empirical Analysis in Body Building – Always Necessary for All, Body Building Science Journal, Vol. 1, No. 1, 2009, ISSN 2066-8007.

Cristian CIUREA – A Collaborative Portal for Multicash Helpdesk, Journal of Applied Collaborative Systems, Vol. 1, No. 1, 2009, ISSN 2066-7450.

Cristian CIUREA – Collaborative Open Source Applications, Open Source Science Journal, Vol. 1, No. 1, 2009, ISSN 2066–740X.

Cristian CIUREA, Marilena DUMITRACHE, Mihai DOINEA – Distributed Collaborative Systems Security, Proceedings of Knowledge Engineering: Principles and Techniques Conference (KEPT) 2009, July 2-4, 2009, Cluj-Napoca, Romania, Special Issue of Informatica Studia Universitatis Babes-Bolyai, Vol. 54/2009, Cluj University Press, ISSN 1224-869x.

Cristian CIUREA – A Metrics Approach for Collaborative Systems, Informatica Economică Journal, Vol. 13, No. 2/2009, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Cristian CIUREA – Sisteme colaborative bancare, Conferinta anuala a doctoranzilor in stiinte economice, "Schimbari de logica dominanta la nivel european în condiţiile crizei economice mondiale", 14-15 Mai 2009, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Colectia de Working Papers in Stiinte Economice, Bucuresti, 2009.

Cristian CIUREA, Bogdan ZURBAGIU – Virtual Campus Collaborative Learning and its Security, Proceedings of the Ninth International Conference on Informatics in Economy, IE 2009, May 7-8, 2009, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISBN 978-606-505-178-2.

Cristian CIUREA – Sisteme colaborative in educatie, Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători (Ediţia a VII-a), 10-11 aprilie 2009, Sectiunea „Sisteme de informatizare şi dezvoltare a societăţii secolului XXI”, ASEM - ASE Bucureşti - Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Editura ASEM, Chisinau, 2009, ISBN 978-9975-75-472-9.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Using Very Large Volume Data Sets for Collaborative Systems Study, Informatica Economică Journal, Vol. 13, No. 1/2009, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Quality Characteristics of Collaborative Systems, Proceedings of The Second International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions, ACHI 2009, February 1-7, 2009, Cancun, Mexico, paper published by IEEE Computer Society Press and IEEE XPlore Digital Library, ISBN 978-1-4244-3351-3.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Entry data validation in citizen oriented applications, Paper of The "4th International Conference on Applied Statistics", November 20-22, 2008, NIS Publishing House, Bucharest, Romania, ISBN 1018-046x.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Validation of Metrics for Collaborative Systems, Informatica Economică Journal, Vol. XII, No. 4(48)/2008, INFOREC Publishing House, ISSN 1453-1305.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Validation of Metrics for Collaborative Systems, Proceedings of KM-03: The 3rd International Conference "Knowledge Management – Projects, Systems and Technologies", October 23-25, 2008, ASE Printing House, Bucharest, Romania, ISBN 978-606-505-124-9.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Adrian VISOIU, Mihai DOINEA – Quality Demands Of Data In Collaborative Systems, Supplement International Workshop in Collaborative Systems and Information Society, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar, Mediamira Science Publisher, Cluj-Napoca, pg. 212 - 221, Vol. 6, 2008, ISSN 1584-4536.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Daniel MILODIN – Validarea datelor de intrare în aplicaţiile informatice orientate spre cetăţean, Revista Română de Informatică şi Automatică, Vol. 18, Nr. 4, 2008, ISSN 1220-1758.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Maxim paralelism in sisteme colaborative, 2008.

Ion IVAN, Cristian CIUREA, Adrian VISOIU – Properties of the Collaborative Systems Metrics, Journal of Information Systems & Operations Management, No. 2, Vol. 2, 2008, Editura Universitara, ISSN 1843-4711.

Ion IVAN, Adrian VISOIU, Cristian CIUREA, Dragos PALAGHITA – Model bases and software quality metrics refinement, The 4th International Conference "Economy and Transformation Management", May 9-10, 2008, Timisoara.

Ion IVAN, Cristian CIUREA – Utilizarea seturilor de date de foarte mare volum in studiul sistemelor colaborative, 2007.

Ion IVAN, Marius POPA, Cristian CIUREA - O noua generatie de manuale digitale, Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica (II), vol. 41, nr. 2, 2007, pg. 73-84.

Ion IVAN, Marius POPA, Cristian CIUREA - O noua generatie de manuale digitale, Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica (I), vol. 41, nr. 1, 2007, pg. 49-62.

Ion IVAN, Cristian CIUREA - Collaborative Systems Assessment, Information Systems & Operations Management, Workshop ISOM, March 28-29, 2007, pg. 310-324, ISBN 978-973-129-057-7.

Ion IVAN, Cătălin BOJA, Robert ENYEDI, Marius POPA, Cristian CIUREA, Cristian TOMA - Collaborative Systems, Information Systems & Operations Management, Workshop ISOM, March 28-29, 2007, pg. 294-309, ISBN 978-973-129-057-7.

Ion IVAN, Cătălin BOJA, Cristian CIUREA, Robert ENYEDI, Cristian TOMA, Marius POPA - Collaborative Systems Metrics, International Workshop in Collaborative Systems, October 2006, Cluj-Napoca in Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar, volume 4, 2006, Mediamira Science Publisher Cluj-Napoca, 2006, ISSN 1584-4536, pg. 120 - 146.